facebook

Zakład Karny w Rzeszowie zwycięzcą XII Mistrzostw Podkarpacia Służby Więziennej w Halowej Piłce Nożnej.


W dniu 24 listopada na hali MOSiR w Dębicy odbyły się XII Mistrzostwa Podkarpacia Służby Więziennej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, którego organizatorem był Zakład Karny w Dębicy przy współudziale Starostwa Powiatowego w Dębicy, Miasta Dębica, Gminy Dębica, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy oraz Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie.

W turnieju wzięło udział siedem drużyn z podkarpackich jednostek penitencjarnych: Dębicy, Jasła, Rzeszowa, Łupkowa, Przemyśla, Medyki i Uherców Mineralnych. Zanim zawodnicy rozpoczęli sportowe zmagania, nastąpiło oficjalne powitanie wszystkich drużyn oraz przybyłych gości przez Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy  ppłk Roberta Żółkiewicza min:. Z-cę Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej mjr Krzysztofa Jakubka, Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wiesława Ladę, Zastępcę Wójta Gminy Dębica Zdzisława Siwulę, Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica Krzysztofa Lipczyńskiego, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy Martę Pawełko-Tokarz, Komendanta Straży Miejskiej – Sylwestra Bieszczada.

Każdego roku, podczas kolejnych edycji turnieju celem zawodów jest przede wszystkim wspólna integracja funkcjonariuszy Służby Więziennej, wymiana doświadczeń, przeżyć oraz popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez uprawianie sportu wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnej Służby Więziennej.

Mimo panującej przyjaznej atmosfery, na boisku nie brakowało emocji oraz zaciętej gry. Po rozegraniu wszystkich meczów w ogólnej klasyfikacji najlepszym zespołem okazała się drużyna Zakładu Karnego w Rzeszowie, pokonując w decydującym meczu po rzutach karnych zawodników Zakładu Karnego w Medyce (2:2) (k.2:1). Kolejne miejsca przypadły : III – Zakład Karny w Przemyślu, IV – Zakład Karny w Dębicy, V – Zakład Karny Uhercach Mineralnych, VI – Zakład Karny w Łupkowie, VII – Zakład Karny w Jaśle.

Organizatorzy dla wszystkich drużyn przygotowali pamiątkowe dyplomy oraz piłki do gry, zaś zwycięzcy otrzymali dodatkowo puchary, które wręczali: Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wiesław Lada, Zastępca Wójta Gminy Dębica Zdzisław Siwula, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica Krzysztof Lipczyński oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Robert Żółkiewicz.

Dodatkowo wśród  wszystkich zawodników wyłoniono najlepszego zawodnika turnieju, którym został – Tomasz Góra, Najlepszym Bramkarzem został – Marcin Wiater, Królem Strzelców – Krzysztof Pietluch, a miano Zawodnika Fair Play przypadło – Jackowi Badnarzowi.

Na zakończeniu turnieju Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek, podziękował wszystkim uczestnikom za udział w turnieju oraz za kontynuowanie idei wzajemnej współpracy i propagowania sportu wśród służb mundurowych.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail