facebook

Trzy Kluby Sportowe z terenu Gminy Dębica otrzymały dofinansowanie.


Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin rozstrzygnęła konkurs w ramach naboru „Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W ramach przedsięwzięcia „Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację przedsięwzięć rekreacyjno – sportowych o charakterze edukacyjnym i warsztatowym” dwa kluby z terenu Gminy Dębica tj.: Klub Sportowy „Chemik” Pustków oraz LKS „Paszczyniak” Paszczyna, złożyły wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone, tym samym otrzymują dofinansowanie.

1) Klub Sportowy „Chemik”  będzie realizował zadanie pn. „Wzrost kompetencji sportowych w dziedzinie piłki nożnej poprzez otwarte warsztaty sportowo – treningowe dla dzieci z terenu gminy Dębica oraz obszaru LGD „Piłka to moja pasja”. Otwarte warsztaty piłkarskie dla dzieci i młodzieży organizowane będą przez 6 miesięcy od 1 maja do 30 listopada z przerwą w miesiącu lipcu, w 3 grupach wiekowych. Kwota dofinansowania jaką pozyskał klub to 10 400 zł.

2) LKS „Paszczyniak” Paszczyna będzie realizował zadanie pn. „ Zajęcia rekreacyjno – sportowe z elementami piłki nożnej i zajęcia na basenie dla dzieci ze wsi Paszczyna”. Na ten cel klub otrzymał dofinansowanie w kwocie 12 430 zł. Głównym celem zadania będzie zaspokojenie potrzeby aktywności ruchowej, poprzez zorganizowanie zajęć ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej. Kolejnym elementem projektu to zajęcia na basenie, które będą odbywać się jesienią na Kompleksie Basenów „Nemo” w Pustkowie – Osiedlu. Ponadto projekt zakłada przeszkolenie dzieci z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej przez doświadczonego ratownika medycznego.

W ramach kolejnego przedsięwzięcia organizowanego przez LGD jest „Kreowanie oferty atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizacje  imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych” wniosek o dofinansowanie w tym zadaniu złożył MULKS Pustynia.

1) Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Pustyni otrzymał dofinansowanie w kwocie 18 450 zł na zorganizowanie  obchodów Jubileuszu 50 – lecia Klubu. W ramach imprezy planowane jest rozegranie miniturnieju piłkarskiego między młodszymi grupami wiekowymi. Zaprezentowany zostanie pokaz akrobatyki i  żonglerki piłką nożną zwany jako „Freestyle Football”. Poza warsztatami z dziedziny piłki nożnej, odbywać się będą również gry i zabawy dla uczestników imprezy.

Wszystkie trzy kluby sportowe łącznie otrzymają kwotę 41 280 zł na realizację 3 zadań. Tym samym zachęcamy pozostałe organizacje do składania wniosków, nie tylko w ramach LGD ale też i w innych instytucjach.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail