facebook

Regulamin Gminnej Ligi Lekkoatletycznej 2016/2017

Regulamin gminnej ligi lekkoatletycznej 2016/2017

1. Organizatorzy:      Wójt Gminy Dębica p. Stanisław Rokosz, Dyrektor GOSiR p.Krzysztof Lipczyński,ZS im.Jana Pawła II w Brzeźnicy

2. Terminy:

I runda  :
Bieg na 60 m – Gimnazjum + Szkoła Podstawowa  /chł. + dz./

Skok w dal – Gimnazjum + Szkoła Podstawowa /chł. + dz./

Rzut piłką lekarską w tył 3 kg  – Szkoła podstawowa /chł. + dz./

Pchnięcie kulą 4kg – Gimnazjum/chł. + dz./

II runda  :
Bieg długi 400 m dziewczyny – Szkoła Podstawowa

Bieg długi 600 m chłopcy – Szkoła Podstawowa

Bieg długi 600 m dziewczyny – Gimnazjum

Bieg długi 800 m chłopcy – Gimnazjum

III runda :
Bieg Niepodległości 
(+ 20 pkt do rywalizacji w klasyfikacji generalnej) –  obecność nieobowiązkowa !!!

IV runda :
Bieg średni 200m – Szkoła podstawowa /chł. + dz./

Bieg średni 300m – Gimnazjum /chł. + dz./

Skok w wzwyż – Gimnazjum  /chł. + dz./

Bieg „po kopercie” 5x3m (3okr.) – Szkoła podstawowa  /chł. + dz.

V runda :
Sztafeta Australijska” – Szkoła Podstawowa + Gimnazjum

Rzut oszczepem – Gimnazjum

Rzut piłeczką palantową – Szkoła podstawowa

VI runda :
Turniej „baw się z nami”  klasy I – III SP (zawody rozgrywane również w ramach SZS)

Finał GLL :
Turniej finałowy (startują 4 najlepsze osoby z każdej konkurencji oraz 4 reprezentacje sztafety)

3. Warunki uczestnictwa

W rozgrywkach ligowych mogą uczestniczyć tylko uczniowie danej szkoły posiadający ważne legitymacje uczniowskie. W każdej z IV rund eliminacyjnych (nie wliczany jest Bieg Niepodległości) V Edycji Gminnej Ligi lekkoatletycznej szkoła może wystawić 1 zawodnika/zawodniczkę, który może startować max. w 3 konkurencjach !!! start zawodnika/zawodniczki w więcej niż 3 konkurencjach skutkował będzie dyskwalifikacją szkoły w danej konkurencji. Do uzyskania zezwolenia na starty zawodników niezbędna jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

„Sztafeta Australijska” (1 ch SP,1 dz SP, 1 ch GIM, 1 dz GIM)

Każda ze szkół biorących udział w zawodach zobowiązana jest do wypełnienia elektronicznie listy startowej /nie później niż 2 dni przed zawodami/ na adres gminnego organizatora zawodów : jarekkulig2@wp.pl

Regulaminy wszystkich ww. konkurencji dotyczących m.in. liczby prób i wąskich finałów w konkurencjach technicznych lub serii na czas i finałów w sprintach ustalają organizatorzy w dniu trwania zawodów.

4. Przepisy ogólne

*Na odprawie technicznej przeprowadza się weryfikację zawodników oraz zatwierdza program minutowy.

*Podczas zawodów V Edycji GMINNEJ LIGI LA nie przewiduje się startów poza konkursem.

*Start nieuprawnionego zawodnika powoduje dyskwalifikację szkoły w danej konkurencji.

*Organizator zawodów odpowiada za właściwą punktację rozgrywek

*Koszty dojazdu na zawody V Edycji GMINNEJ LIGI LA pokrywają szkoły biorące udział w zawodach

Zawodnik, który zwycięży w danej konkurencji uzyskuje dla szkoły 20 pkt. Poszczególne miejsca będą premiowane kolejno II miejsce 17pkt,  III miejsce 15pkt,  IV miejsce 12pkt,  V miejsce 11pkt, VI miejsce 10pkt, VII miejsce 8pkt, VIII miejsce 7pkt, IX miejsce 6pkt, X miejsce 4pkt, XI miejsce 3pkt, XII miejsce 2pkt, XIII miejsce 1pkt.

*Szkoła, która nie wystawi zawodnika do danej konkurencji otrzymuje 0pkt do ogólnej klasyfikacji w V Edycji Gminnej Lidze Lekkoatletycznej

*Szkoła z największą liczbą punktów otrzyma tytuł Mistrza V Edycji Gminnej Ligi Lekkoatletycznej i w nagrodę Pamiątkowy Puchar, zaś najlepsi uczniowie z każdej konkurencji w turnieju finałowym otrzymają medale.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail