facebook

Informacja Dyrektora GOSiR Gminy Dębica


LogoGOSiR

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica  informuje, że kandydatem aplikującym na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. kadr i płac, które spełnił wymogi formalne, a tym samym został zakwalifikowany do drugiego etapu rekrutacji jest Pani Katarzyna Ognisty zamieszkała w Dębicy. Drugi etap rekrutacji zostanie przeprowadzony w dniu 21.02.2018 r. o 14.30 w pomieszczeniach administracyjnych Gminnego Ośrodka Sportu i […]

czytaj więcej >

Otwarty Konkurs Ofert


LogoGOSiR

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1875), art.5 ust. 2 pkt.1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały nr XXXIX/427/2017 Rady Gminy Dębica z dnia 29 listopada 2017 roku, […]

czytaj więcej >

Podsumowanie ferii zimowych na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu


IMG_20180130_093725

Ferie zimowe dobiegły końca. Dla wszystkich osób, które w zimowe dni chciały aktywnie spędzić czas Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica przygotował na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu szereg atrakcji i zajęć w wodzie. Przez cały okres trwania ferii, nasz basen odwiedziło blisko 3600 osób korzystając tym samym z przygotowanych przez nas promocyjnych ofert. Podczas ferii obowiązywały łącznie 3 […]

czytaj więcej >
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail