facebook

Na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu ruszyła druga część programu bezpłatnej nauki pływania „Umiem Pływać” dla uczniów z Zespołów Szkół z terenu Gminy Dębica.


Po przerwie wakacyjnej na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu ruszyła druga część programu bezpłatnej nauki pływania „Umiem Pływać”, którym objęci są uczniowie klas II-IV z Zespołów Szkół z terenu Gminy Dębica.

Środki na realizację programu bezpłatnej nauki pływania w 2017 roku, który prowadzony jest przez Klub Sportowy „CHEMIK” Pustków oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica  pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystki w kwocie 117.000,00 zł oraz 70.000,00 zł, które zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Dębica. Pozyskane środki finansowe w całości są przeznaczone na opłacenie instruktorów nauki pływania, transport dzieci oraz wynajem basenu na czas prowadzenia zajęć.

W tym roku programem bezpłatnej nauki pływania zostało objętych blisko 800 uczniów z 13 Zespołów Szkół z terenu Gminy Dębica. Podczas trwającego drugiego etapu programu, który będzie trwać do grudnia, każdy z uczniów tak jak to miało miejsce podczas pierwszego etapu weźmie udział w dziesięciu godzinach zajęć nauki pływania z instruktorami.

W ramach prowadzonego programu bezpłatnej nauki pływania, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu, organizuje szereg zawodów pływackich, dzięki którym wszyscy uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności nabyte podczas zajęć nauki pływania, zaś na koniec programu organizowany jest wielki finał z udziałem wszystkich uczniów, którzy walczą o nagrody indywidualne oraz o tytuł dla najlepszej szkoły.

Nieprzerwanie od 2014 roku dzięki pozyskanym funduszom z Ministerstwa Sportu i Turystki oraz budżetu Gminy Dębica najmłodsi uczniowie mogą korzystać z zajęć bezpłatnej nauki pływania, która przede wszystkim ma na celu pomóc w nabyciu bardzo ważnej umiejętności, która pozytywnie wpłynie na rozwój ogólnej sprawność fizyczną oraz od najmłodszych lat zaszczepi u dzieci postawy zdrowego trybu życia.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail