facebook

Kontakt

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica

Pustków – Osiedle 36 a

39 – 206 Pustków-Osiedle

NIP:  872 – 240 – 79 – 27

REGON: 181018710

Nr konta:

Bank PEKAO SA o/Dębica – 41 1240 48 07 1111 0010 5333 1899

Tel: +48 14 681 85 49

e-mail:  gosir@ugdebica.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail