facebook

Kolejne dofinansowanie na bezpłatną naukę pływania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W Lutym po raz kolejny startuje program bezpłatnej nauki pływania dla wszystkich dzieci klas I-III z terenu Gminy Dębica !


Decyzją Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 stycznia br., Klub Sportowy „CHEMIK” Pustków  oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica uzyskali dofinansowanie w kwocie 123.760,00 zł na prowadzenie i organizację w 2018 roku zajęć nauki pływania dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”, który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki. Dodatkowe środki na realizację programu nauki pływania w kwocie 47.680,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Dębica na 2018 rok.

W tym roku w okresie od 19.02.2018 r. do 7.12.2018 r., 728 uczniów klas I-III z 13 Zespołów Szkół
z terenu Gminy Dębica weźmie udział w 20 godzinach nauki pływania.  Pozyskane dofinansowanie zostanie w całości przeznaczone na opłacenie instruktorów nauki pływania, transport dzieci oraz wynajem basenu na czas prowadzenia zajęć. Wszystkie wyżej wymienione czynniki sprawiają, iż żaden rodzic/opiekun nie poniesie jakichkolwiek kosztów związanych z prowadzeniem nauki pływania, która jest w całości bezpłatna.

Od 2014 roku na realizację programu bezpłatnej nauki pływania Klub Sportowy „CHEMIK” Pustków  oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica pozyskali na ten cel ponad milion złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymano łączne dofinansowanie w kwocie 683.060,00 zł, a dodatkowe środki pochodzące z budżetu Gminy Dębica od 2014 roku wyniosły 334.800,00 zł.

Dzięki tak wydatkowanym funduszom od 2014r, programem bezpłatnej nauki pływania zostało objętych ponad 4400 uczniów. W ramach prowadzonych zajęć najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogą rozwijać swoją kondycję oraz ogólną sprawność fizyczną. Jest to bardzo istotne, by od najmłodszych lat zaszczepiać u dzieci postawy zdrowego trybu życia, które pozytywnie wpłyną na ich rozwój fizyczny i umysłowy, co w  przyszłości przyniesie im same korzyści.

Dodatkowo w ramach prowadzonego programu bezpłatnej nauki pływania, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica organizuje na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu, szereg zawodów pływackich, dzięki którym wszyscy uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności nabyte podczas zajęć nauki pływania.

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail