facebook

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalisty ds. kard i płac


Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. kard i płac w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Dębica wybrana została Pani Katarzyna Ognisty zamieszkała w Dębicy.

Informacja o wyniku naboru

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail