facebook

Informacja Dyrektora GOSiR Gminy Dębica


Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica 

informuje, że kandydatem aplikującym na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. kadr i płac, które spełnił wymogi formalne, a tym samym został zakwalifikowany do drugiego etapu rekrutacji jest Pani Katarzyna Ognisty zamieszkała w Dębicy.

Drugi etap rekrutacji zostanie przeprowadzony w dniu 21.02.2018 r. o 14.30 w pomieszczeniach administracyjnych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, zlokalizowanych w budynku Kompleksu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu.

Informacja

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail