facebook

II miejsce Gminy Dębica w rankingu głównym „Złota Setka Gmin”


W czwartek 14 grudnia w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się X Gala „Złota setka gmin”, podczas której, Wójt Gminy Dębica – Stanisław Rokosz, odebrał nagrodę w Rankingu „Aktywna Gmina Podkarpacia” za zajęcie II miejsca. Tym samym Gmina Dębica kolejny rok z rzędu zajęła czołowe miejsce w kategorii gmin Wiejskich (2016 r. – II miejsce, 2015 r. – III miejsce).

Kapituła, w której skład wchodzili ekonomiści, przedstawiciele urzędów oaz redakcji nowin oceniali wszystkie miasta gminy pod względem: dochody ogółem, dochody na 1 mieszkańca, wydatki ogółem, wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca, udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem, udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców, saldo: dochody ogółem na 1 mieszkańca-wydatki ogółem na 1 mieszkańca. Wszystkie w/w kryteria i ich wysokie wskaźniki przełożyły się na kolejny sukces naszej gminy.

Z tego miejsca gratulujemy Wójtowi Gminy Dębica – Stanisławowi Rokoszowi osiągniętego sukcesu, za wkład na rzecz rozwój naszej gminy.

Zapraszamy do przeczytania i obejrzenia relacji z gali : http://www.nowiny24.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/zlota-setka-gmin-aktywna-gmina-podkarpacia-2017-za-nami-uroczysta-gala-w-rzeszowie-zdjecia-wideo,12768755/

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail