facebook

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica z pełnym zaangażowaniem w 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


W dniu 14 stycznia 2018 r. po raz kolejny na terenie całej Polski odbędzie się 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku środki zebrana podczas finału WOŚP zostaną przeznaczone DLA WYRÓWNANIA SZANS W LECZENIU NOWORODKÓW. Tak jak każdego roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica z pełnym zaangażowaniem włącza się do akcji. Dodatkowo Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica – Krzysztof Lipczyński przekazał na licytacje 12 bezpłatnych 10 wejściowych karnetów na basen Kompleksu Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu, które będzie można wylicytować podczas licznych koncertów i festynach charytatywnych, które w tym dniu odbędą się na terenie Gminy Dębica w pięciu sołectwach:

Pustków-Osiedle – Dom Kultury

Godz. 16.00 – 21.00

W programie: Licytacje, kiermasz ciast i potraw regionalnych przygotowanych przez KGW Brzeźnica oraz KGW Pustków, konsultacje dietetyczne BONA SANTE, badanie wzroku Salon Optyczny MARCHEWKA , koncert Orkiestry Dętej – Gmina Dębica, światełko do nieba.

Występy wokalne i artystyczne grup działających przy CKiB – Zespół Mażoretkowy INSPIRADO, IMAGE DANCE, MONSTER KIDS, KOLOROWE PIRUETY, MŁODZIAKI LUZAKI, ROZTAŃCZONE PIRUECIKI, ZPiT WISŁOCZANIE, ZPiT MALI WISŁOCZANIE, KLUB AKTYWNYCH KOBIET, GRUPA TEATRALNO-KABARETOWA ŻABA.

Zawada – Centrum Kulturalno-Oświatowe

Godz. 14.00 – 19.00

W programie: Licytacje, kiermasz ciast i potraw regionalnych  przygotowanych przez KGW Stasiówka, KGW Zawada, KGW Stobierna, OSP Nagawczyna – prezentacja wozu i sprzętu strażackiego, występy artystyczne:  Zespół Szkół w Zawadzie, Wolontariat Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica, pokaz motorów, malowanie twarzy, licytacje, światełko do nieba.

Braciejowa – Remiza OSP

Godz. 15.30 – 18.30

W programie: Licytacje, kiermasz ciast i potraw regionalnych, występy artystyczne uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gumniskach,  światełko do nieba.

Podgrodzie – Dom Kultury

Godz. 15.00 – 18.00

W programie: Występy Zespołu Śpiewaczego Podgrodzianie, ZPiT Mali Podgrodzianie, kiermasz ciast i potraw regionalnych, licytacje, występ przedszkolaków z Publicznego Przedszkola w Podgrodziu oraz uczniów z Zespołu Szkół w Podgrodziu, światełko do nieba.

PUSTYNIA  – Remiza  OSP

Godz. 15.00 – 19.00

W programie: Występy wokalne i artystyczne: Zespół Mażoretkowy INSPIRADO, zespół Image Dance, Jasełka w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Pustyni, Chór Szkolny, Grupa animacyjna „Animinek” i Spółdzielnia Uczniowska Sahara z Pustyni – gry i zabawy dla najmłodszych, Klub Przyjaciół Dziecka – Świetlica Szkolna – centrum zabaw plastycznych , OSP Pustynia – prezentacja wozu i sprzętu strażackiego  oraz  pokaz udzielania pierwszej pomocy, Klub Seniora Pustynia-Kozłów-Kędzierz – kiermasz  słodkości, Klasyczna grochówka żołnierska z kuchni polowej oraz liczne licytacje. Oprawa muzyczna imprezy DJ Cajek.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail