facebook

Gmina Dębica znów w czołówce


Dnia 8 listopada 2017 r. w Rzeszowie odbyło się ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia, przygotowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jego ideą jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno- gospodarczego na terenie woj.podkarpackiego. Wyniki zostały oparte na danych statystycznych za rok 2016, które zebrał i przeanalizował Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Gmina Dębica zajęła drugie miejsce. Pod analizę wzięto jedenaście wskaźników, m.in.:

 • dochody własne na jednego mieszkańca,
 • wydatki majątkowe i inwestycyjne na jednego mieszkańca,
 • wydatki na administrację publiczną na jednego mieszkańca,
 • budżety pieniędzy europejskich na jednego mieszkańca,
 • podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON,
 • udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem,
 • saldo migracji na tysiąc mieszkańców,
 • wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na jednego mieszkańca,
 • czytelnicy bibliotek publicznych,
 • przyrost naturalny,
 • zadłużenie gmin

Ocenie poddano wszystkie gminy woj.podkarpackiego z wyjątkiem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail