facebook

Cennik Kompleksu Basenów „NEMO”

Cennik Basenu.pdf


nemo_strona-s

Cennik usług:

Kompleksu Basenów Krytych „NEMO”

w Pustkowie-Osiedlu 

1. Bilet jednorazowy w dni robocze
do godz. 15.00:
- normalny – 6,50 zł./godzinę
- ulgowy – 5,00 zł./godzinę

po godz. 15.00:
- normalny – 7,50 zł./godzinę
- ulgowy – 6,00 zł./godzinę

2. Bilet jednorazowy w soboty, niedziele i dni świąteczne

po godz. 12.00:
- normalny – 8,50 zł./godzinę
- ulgowy – 6,00 zł./godzinę

3. Bilet dzienny 1):
w dni robocze:
- normalny – 25,00 zł,
- ulgowy – 15,00 zł,

w soboty, niedziele i dni świąteczne:
- normalny – 30,00 zł,
- ulgowy – 20,00 zł,

4. Bilet rodzinny 2):
w dni robocze – 18,00 zł/godzinę.
w niedziele i święta – 24,00 zł/godzinę

5. Bilety zbiorowe 3): – 4,00 zł./godzinę/osobę

6. Udostępnienie 1 toru wodnego 4):
a) pływalnia 25m – 30,00 zł/godzinę,

7. Udostępnienie w całości 4):
a) pływalnia 25m – 250,00 zł/godzinę
b) basenu rekreacyjnego – 100,00 zł/godzinę

8. Udostępnienie sauny 5) - 0,40 zł./min/os.

9. Jednorazowa opłata za wydanie karnetu elektronicznego – 10,00 zł /szt.

10. Doładowanie karnetu elektronicznego 6)
- od 50,00 zł. do 99,00 zł + 10% gratis,
- od 100,00 zł do 199,00 zł + 15% gratis
- od 200,00 zł + 20% gratis

11. Wstęp na obiekt dzieci, które nie ukończyły 6-tego roku życia 7) – bezpłatnie.
*) Wszystkie ceny obejmują czas przebywania w strefie płatnej (po przekroczeniu bramki elektronicznej), w tym w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych. Po przekroczeniu czasu pobytu w strefie płatnej ponad 1 godzinę (60 min), oprócz opłaty za pierwszą godzinę pobytu, doliczana jest dodatkowa opłata po rozpoczęciu każdych 6-ciu minut w wysokości 1/10 ceny godzinowej.

1) Bilet dzienny – upoważnia do jednokrotnego wejścia na obiekt i przebywania na nim bez limitu czasu w godzinach jego otwarcia. Nie upoważnia do korzystania z sauny.

2) Bilet rodzinny – dla rodziny 4 lub więcej osobowej (tj. 2 rodziców + min. 2 dzieci 6-18 lat lub 1 rodzic + min. 3 dzieci 6-18 lat) – po okazaniu dokumentów (dowód osobisty, legitymacja szkolna – z tymi samymi miejscami zamieszkania).

3) Bilety zbiorowe – dla dziecięcych i młodzieżowych grup zorganizowanych liczących minimum 10 osób, sprzedawany za wcześniejszą, minimum 1-no dniową pisemną lub telefoniczną rezerwacją, dokonaną przez szkołę lub stowarzyszenie kultury fizycznej, jednostkę sektora finansów publicznych współpracującą z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Gminy Dębica lub Gminą Dębica na podstawie zawartych porozumień . Opiekun grupy ponosi opłatę jak członkowie grupy.

4) Udostępnienie całego toru, basenu – za wcześniejszą pisemną lub telefoniczną rezerwacją, dokonaną minimum na jeden dzień przed dniem rezerwacji. Osoby korzystające z zarezerwowanego ponoszą również opłaty zakupu biletów wstępu wg cen określonych w cenniku.

5) Udostępnienie sauny – po wcześniejszym, minimum 40 minutowym zgłoszeniu dokonanym telefonicznie lub bezpośrednio w kasie obiektu.

6) Karnet elektroniczny – jest karnetem wartościowym wielokrotnego wejścia. Jego wartość jest pomniejszana zgodnie z cennikiem opłat za obiekt (z uwzględnieniem uprawnienia osoby korzystającej z niego do opłat ulgowych). Karta elektroniczna nie uprawnia do zniżek z karty Rodzina 3+. Z jednego karnetu może być rozliczony pobyt kilku osób. Karnet uprawnia również do korzystania z Basenu odkrytego w Pustkowie-Osiedlu wg. stawek obowiązujących na tym basenie.

7) Wstęp dzieci, które nie ukończyły 6-tego roku życia – wyłącznie z opiekunem powyżej 18-tego roku życia. Opiekun ponosi opłatę zgodną z cennikiem obiektu

 

Cennik usług:

Kompleksu Basenów Odkrytych „NEMO”

w Pustkowie-Osiedlu

 

1. Bilet wstępu w dni robocze:
1) normalny na cały dzień – 8,0 zł.
2) ulgowy na cały dzień – 4,0 zł.
po godz. 15.00:
1) normalny – 6,0 zł,
2) ulgowy – 3,0 zł

2. Bilet wstępu w soboty, niedziele i święta:
1) normalny na cały dzień – 10,0 zł.
2) ulgowy na cały dzień – 5,0 zł.
po godz. 15.00:
1) normalny – 8,0 zł,
2) ulgowy – 4,0 zł

3. Bilet rodzinny 1):
1) w dni robocze
cały dzień – 18 zł
po godz. 15.00 – 14 zł
2) w soboty, niedziele i święta
cały dzień – 22 zł
po godz. 15.00 – 18 zł

4. Bilety zbiorowe 2) – 4 zł/osoby.

6. Wstęp na obiekt dzieci, które nie ukończyły 6-tego roku życia 3) – bezpłatnie.

 

1) Bilet rodzinny – dla rodziny 4 lub więcej osobowej (tj. 2 rodziców + min. 2 dzieci 6-18 lat lub 1 rodzic + min. 3 dzieci 6-18 lat) – po okazaniu dokumentów (dowód osobisty, legitymacja szkolna – z tymi samymi miejscami zamieszkania).

2) Bilety zbiorowe – dla dziecięcych i młodzieżowych grup zorganizowanych liczących minimum 10 osób, sprzedawany za wcześniejszą, minimum 1-no dniową pisemną lub telefoniczną rezerwacją, dokonaną przez szkołę lub stowarzyszenie kultury fizycznej, jednostkę sektora finansów publicznych współpracującą z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Gminy Dębica lub Gminą Dębica na podstawie zawartych porozumień. Opiekun grupy ponosi opłatę jak członkowie grupy.

3) Wstęp dzieci, które nie ukończyły 6-tego roku życia – wyłącznie z opiekunem powyżej 18-tego roku życia. Opiekun ponosi opłatę zgodną z cennikiem obiektu.

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail