facebook

Cennik opłat za korzystanie z basenu


Bilety wstępu na basen w Pustkowie – Osiedlu należą do najtańszych w okolicy.Bilet jednorazowy w dni robocze do godz. 15.00 kosztuje 6,50 zł za godzinę (normalny) i  5 zł za godzinę ulgowy. Po godzinie godz. 15.00 bilety są droższe o złotówkę.

Wówczas normalny kosztuje 7,50 zł za godzinę a ulgowy 6 zł za godzinę. Radni gminy Dębica podejmując uchwałę w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu wprowadzili także wiele ulg i promocji.

Uprawnionymi do nabywania biletów ulgowych są dzieci i młodzież ucząca się w wieku do 25 lat – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, emeryci i renciści za okazaniem legitymacji emeryta (rencisty), osoby niepełnosprawne po przedstawieniu zaświadczenia o niepełnosprawności, aktywni honorowi dawcy krwi po okazaniu legitymacji „Zasłużony honorowy dawca krwi”. Z opłat zwolnione są dzieci, które nie ukończyły szóstego roku życia, wchodzące na obiekt pod opieką osoby dorosłej (powyżej 18-tego roku życia).

 

Bilet jednorazowy w soboty, niedziele i dni świąteczne do godz. 12.00 kosztują odpowiednio normalny 7,50 zł/godzinę, ulgowy -  5 zł/godzinę. Po godz. 12.00 bilet normalny kosztuje -  8,50 zł/godzinę, ulgowy  6 zł/godzinę.

 

Bilet dzienny w dni robocze kosztuje 25 zł (normalny) i 15 zł (ulgowy). W soboty, niedziele i dni świąteczne bilet normalny kosztuje 30 zł, a ulgowy 20 zł. Bilet dzienny upoważnia do jednokrotnego wejścia na obiekt i przebywania na nim bez limitu  czasu w godzinach jego otwarcia. Nie upoważnia do korzystania z sauny.

 

Bilet rodzinny w dni robocze kosztuje 18 zł za godzinę, w niedziele i święta 24 zł za godzinę. Bilet rodzinny przeznaczony jest dla rodziny czteroosobowej lub więcej to jest dwóch rodziców  i min. dwoje dzieci w wieku od 7 do18 lat lub rodzica i minimum troje dzieci ( w wieku 7-18 lat).

 

Bilety zbiorowe  kosztują 4 zł za godzinę od osoby. Bilety zbiorowe przeznaczone są dla dziecięcych i młodzieżowych grup zorganizowanych liczących minimum 10 osób, sprzedawany za   wcześniejszą, minimum jednodniową pisemną lub telefoniczną rezerwacją, dokonaną przez szkołę lub stowarzyszenie kultury fizycznej. Opiekun grupy ponosi opłatę jak członkowie grupy.

 

Udostępnienie jednego toru wodnego na pływalni 25 m kosztuje 30 zł za godzinę. Udostępnienie całego toru basenu jest możliwe za wcześniejszą pisemną lub telefoniczną rezerwacją, dokonaną minimum na jeden dzień przed dniem rezerwacji. Osoby korzystające z zarezerwowanego toru ponoszą również opłaty zakupu biletów wstępu według cen określonych w cenniku.

Udostępnienie sześciotorowej pływalni 25-metrowej w całości to 250 zł za godzinę, wynajęcie basenu rekreacyjnego  kosztuje 100 złotych za godzinę.

 

Udostępnienie sauny kosztuje 40 groszy za minutę od osoby.Udostępnienie sauny jest możliwe po wcześniejszym, minimum jednogodzinnym godzinnym zgłoszeniu dokonanym telefonicznie lub bezpośrednio w kasie obiektu

 

Jednorazowa opłata za wydanie karnetu elektronicznego to 10 złotych za sztukę. Doładowanie karnetu elektronicznego wynosi 50 zł oraz dodatkowo 10 procent gratis, do doładowania za 100 przyznawany jest bonus 15 procent gratis, zaś do doładowania 200 – 20 procent gratis.Karnet elektroniczny jest karnetem wartościowym. Jego wartość jest pomniejszana zgodnie z cennikiem opłat za obiekt (z uwzględnieniem uprawnienia osoby korzystającej z niego do opłat ulgowych). Z jednego karnetu może być rozliczony pobyt kilku osób.

 

Wstęp dla dzieci, które nie ukończyły szóstego roku życia jest bezpłatny. Jednak wstęp jest możliwy wyłącznie z opiekunem powyżej 18-tego roku życia. Opiekun ponosi opłatę zgodną z cennikiem obiektu.

 

Wszystkie ceny obejmują czas przebywania w strefie płatnej (po przekroczeniu bramki elektronicznej), w tym  w  szatniach i pomieszczeniach sanitarnych. Po przekroczeniu czasu pobytu w strefie płatnej ponad godzinę (60 min), oprócz opłaty za pierwszą godzinę pobytu, doliczana jest dodatkowa opłata po rozpoczęciu każdych sześciu minut w wysokości jednej dziesiątej ceny godzinowej.

 

Firmy lub grupy korzystające z usług gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na podstawie zawartych z GOSiR stałych umów, mogą korzystać z upustów przy zakupie. Od 50 do 100 biletów miesięcznie przysługuje 10 procent rabatu, do 200 biletów miesięcznie 15 procent rabatu, zaś po zakupie 200 biletów miesięcznie przysługuje rabat 20 procent. Grupy sportowe, przebywające na zgrupowaniach mogą korzystać z upustów do 20 procent cen określonych w cenniku. Upust może zastosować dyrektor GOSiR.

 

Wójt Gminy Dębica może częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat za korzystanie
z gminnych obiektów sportowych organizatora imprezy sportowej, organizowanej na gminnych obiektach sportowo-rekreacyjnych, w przypadku gdy współorganizatorem jest gmina Dębica lub jej jednostka organizacyjna na czas trwania imprezy, osobę fizyczną zamieszkałą na terenie gminy Dębica, której stan zdrowia wymaga długotrwałej rehabilitacji zdrowotnej, co potwierdza opinia wydana przez placówkę służby zdrowia i jednocześnie znajdującą się w trudnej sytuacji materialnej potwierdzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, instytucje budżetowe, stowarzyszenia i fundacje, które współpracują z GOSiR lub gminą             Dębica do 50 procent cen określonych w cennikach. Wniosek do Wójta Gminy Dębica o udostępnienie obiektów sportowo-rekreacyjnych musi być sporządzony w formie pisemnej.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail