facebook

Boiska Orlik 2012

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” jest istotnym punktem strategii Rządu odnośnie rozwoju infrastruktury sportowej. Stanowi on zatem jeden z ważnych celów działania Ministerstwa Sportu i Turystyki, określonych w „Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015”.  Adresatem programu są jednostki samorządu terytorialnego. 

Zakres programu oraz skala jego oddziaływania, pozwala uznać go za przedsięwzięcie przełomowe w kwestii rządowego wspierania rozwoju infrastruktury sportowej, służącej  społecznościom lokalnym. Wcześniej realizowane programy, takie jak „Program budowy boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży” oraz „Blisko ‑ Boisko” osiągnęły zamierzony cel, znacznie wzbogacając infrastrukturę sportową w polskich gminach i powiatach. Jednakże dopiero program „Moje Boisko – Orlik 2012” pozwolił w pełni zaspokoić potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie dostępu do bazy sportowej na odpowiednim poziomie technicznym.

Na finansowanie programu przyznane zostały środki z budżetu państwa, a możliwość ich pozyskania w formie dotacji na realizację inwestycji, stała się dla jednostek samorządu terytorialnego zachętą do podjęcia decyzji o udziale w programie. W roku 2008 przeznaczono na realizację programu 200 mln zł, natomiast w latach 2009 – 2012 po 250 mln zł, co łącznie daje kwotę 1.2 mld zł. Dzięki powyższemu wsparciu finansowemu, w całym kraju dofinansowano budowę 2604 kompleksów boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, a także 119 lodowisk w ramach pilotażowego programu „Biały Orlik”.

Celem programu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do nowoczesnych wielofunkcyjnych obiektów sportowych. Program przyczynia się do popularyzacji aktywnego wypoczynku i poprawy ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Na terenie Gminy Dębica wybudowano cztery tego rodzaju obiekty w :
Pustkowie-Osiedlu, Pustkowie, Gumniskach oraz Nagawczynie.

Czytaj dalej…

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Logo
Numer telefonu

Adres e-mail